Изявление за конфиденциалност

 

1. Обща разпоредба

Henkel AG & Co. KGaA, наричан по-долу Хенкел, зачита правото на конфиденциалност на всеки, който посещава нашия уебсайт. Бихме искали да Ви информираме за вида информация, събирана от Хенкел и как тя се използва. Също така ще научите как можете да проверите точността на тази информация и да се споразумеете за заличаването на тази информация от страна на Хенкел. Данните се събират, преработват и използват в съответствие с правната уредба за защита на информацията на страната, в която е разположено отговорното вътрешно звено за обработка на информацията. Ние ще предприемем всички действия за осигуряване изпълнението на тези разпоредби.

Това изявление за конфиденциалност не е приложимо за уебсайтове, достъпни посредством уебсайтовете на Хенкел.

2. Събиране, употреба и обработване на лични данни

Ние събираме данни за конкретен човек за обработване и употреба, в случай, че решите доброволно да въведете данните или давате изрично вашето съгласие за това. В този случай, вие приемате следните условия за ползване.

При посещение на нашия уебсайт, определена информацията се съхранява автоматично на нашите сървъри с цел администриране на системата или за статистични нужди. Тази информация съдържа името на вашия интернет доставчик, в някои случаи вашият IP адрес, версията на софтуера на Вашия браузър, оперативната система от компютъра, използвана за достъп до нашия уебсайт, уебсайта, чрез който ни посещавате, уебсайтовете, които посещавате едновременно с нашия, всички използвани средства за намиране на нашия уебсайт, ако са налични такива. В зависимост от обстоятелствата, тази информацията може да позволи извличането на заключения за определени посетители на уебсайта. Въпреки това, никакви данни, свързани с конкетни лица не са използвани в този контекст. Такава информацията се използвана единствено анонимно.

Ако Хенкел прехвърли информация към външен доставчик на услуга, ще бъдат взети технически и организационни мерки, за да се гарантира, че прехвърлянето е извършено в съответствие със законоустановените регулации за защита на информация.

Ако Вие доброволно ни предоставите лична информация, ние няма да използваме, обработваме или прехвърляме тази информация отвъд границите, които са допустими от закона или дефинирани от Вас във Вашата декларация за съгласие. В допълнение, ние ще прехвърляме вашите данни само ако ние сме задължени да се извършим това по силата на служебно или съдебно нареждане.

Всякакви промени по това Изявление за конфиденциалност ще бъдат публикувани на тази страница. Това Ви дава възможност да се информирате по всяко време относно това какви данни съхраняваме и как събираме и използваме тези данни.

3. Сигурност

Хенкел ще съхранява Вашите данни безопасно и следователно ще предприеме всички предпазни мерки за защита на Вашите данни срещу загуба, злоупотреба или промени. Договорни партньори на Хенкел, които имат достъп до Вашите данни, за да Ви предоставят услуги от името на Хенкел, са договорно задължени да поддържат тези данни поверителни и не могат да ги използват за каквато и да е друга цел. В някои случаи може да се наложи прехвърляне на Вашите запитвания към компании, пряко свързани с Хенкел. В тези случаи вашите данни също ще бъдат третирани конфиденциално.

4. Лични данни на деца

Хенкел не желае да събира лични данни за деца на възраст под 14 години. Когато това е необходимо, Хенкел изрично ще привлече вниманието на децата в подходяща форма, за да бъдат уведомени, че не следва да изпращат каквато и да лична информация до Хенкел. Ако родители или попечители открият, че деца под тяхно наблюдение са предоставяли лични данни на Хенкел, бихме желали те да ни потърсят на адреса по-долу ( Вижте 6. по-долу), ако е необходимо тези данни да бъдат изтрити. Ние ще се погрижим тези данни да бъдат незабавно изтрити.

5. "Бисквитки" ("Cookies")

За да улесним използването на нашия уебсайт, ние използваме "Бисквитки" ("Cookies"). Te представляват малки раздели от информация, съхранявана временно на хард-диска на Вашия компютър от браузъра Ви, които са необходими за използване на нашия уебсайт. Информацията, която се съдържа в "бисквитките" служи например за нуждите на контрол на дадена сесия, в частност подобрява навигацията и улеснява използването на уебсайта от потребителите. "Бисквитките", които ние използваме, не съхраняват каквато и да е лична информация. Повечето от браузърите автоматично приемат "бисквитки". Можете да избегнете това като промените настройките на Вашия браузър. Можете да изтриете "бисквитките", съхранени на вашия компютър по всяко време като изтриете временните интернет файлове. (Browser bar "Tools/Extras"-"Internet options").

6. Вашите желания и запитвания / Служител по опазване личните данни.

Хенкел ще изтрие съхранените данни след изтичане на законоустановения или договорния период или ако Хенкел повече не се нуждае от тях. Разбира се, можете по всяко време да поискате заличаване на тези данни. Също така имате правото по всяко време да отмените своето съгласие за използване или обработване на личните ви данни за в бъдеще. В тези случаи, или при други желания относно личните Ви данни, моля изпратете е-мейл или писмо до нашия служител по опазване на личните данни, . Andreas von Bernstorff, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany. Използвайте същия начин за връзка, ако искате да узнаете дали са събирани лични данни за вас и ако да, какви. Ние ще се опитаме да се съобразим с вашето желание веднага.