#LoctiteВториШанс

КАЖИ ДА НА #ВТОРИШАНС

КАЖИ НЕ НА ОТПАДЪКА

Не е тайна, че генерирането на отпадъци значително се е увеличило по целия свят. Според данни на WWF, ние изхвърляме огромното количество от 2,21 милиарда тона отпадъци всяка година.

КАЖИ ДА на Поправките и Повторното ползване

В Loctite, вярваме че старите и счупени неща заслужават втори шанс. Преди да ги изхвърлите, може да се запитате: може ли да се поправи или дори да се подобри? Ние мислим, че трябва да започнем да ценим нашите притежания пред това винаги да търсим нова покупка.

КАЖИ ДА на #LoctiteВториШанс

Всеки може да е част от промяната, като даде на стари и счупени предмети втори живот. И всеки запазен предмет се брои, защото означава един отпадък по -малко на депото. И така, какво чакате? Нужна е само една капка  Loctite.